When Jesus Teaches the World: Prepared - Kensington Baptist Church
When Jesus Teaches the World: Prepared


07 October 2018

Matthew 25:14-25:30

Simon Price

Easton

Sermon from Easton